.

กำหนดการเทศน์ประจำพรรษา ปุจฉา-วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ เรื่อง...บุญบันดาล โดย พระครูจันทสุวรรณสาคร เจ้าอาวาสวัดโรงเข้ พระครูสถิตย์สมณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดปัจจันตาราม วันอังคาร ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

.

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดและอนุโมทนากฐิน สมสบทุนซื้อที่ดินขยายอาณาเขตของวัดและสร้างเสนาสนะภายในวัด ทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนากฐิน รับเหรียญของขวัญหลวงพ่อโต ขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีใหม่กันทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) พุทธศักราช ๒๕๕๕ นักธรรมชั้นเอก

คลิกดูผลสอบ...ที่นี่